Nebezpečné pracovní nástroje

Soubor předmětů, o které je možné se při výkonu práce ve zdravotnicvíporanit, je velmi široký. Zahrnuje všechny ostré předměty od injekční, odběrových a šicích jehel, různých typů kanyl přes chirurgické nástroje, infuzní trny až po skleněné ampule léčiv a infuzních…

Celý článek

Poranění ostrými předměty

Podle šetření Pracovní skupiny Bezpečnost personálu z roku 2012, se s bodným poraněním setkaly 2/3 všech dotazovaných zdravotníků. Ze závěru šetření této pracovní skupiny vyplývá: nejčastěji dochází k úrazu na pracovištích intenzivní medicíny, chirurgie a lékařské služby první pomoci, nejčastější příčinou bodného…

Celý článek

Základní pravidla při poranění zdravotníka

Víte, co dělat v případě poranění? Představujeme základní pravidla, jak správně postupovat.   Okamžité poskytnutí první pomoci Při poranění ostrým předmětem Ránu nechte krátkodobě krvácet. Zastavte krvácení. Ránu důkladně vymyjte vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Při kontaminaci očí, úst, kůže…

Celý článek