„Bezpečnosť personálu“ už aj na Slovensku

post.title
V roku 2020 si Aesculap Akadémia dala za cieľ rozšíriť a uplatniť pozitívne skúsenosti s činnosťou pracovnej skupiny v ČR aj na Slovensku. Vznikla myšlienka vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov z radov zdravotníckych pracovníkov a pripraviť koncept s prihliadnutím…

Celý článek

Pandemie koronaviru očima ošetřujícího personálu

post.title
Do boje s pandemií onemocnění covid-19 se v nemocnicích od počátku zapojili nejen lékaři, ale také ošetřující personál. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava (KARIM FNO) vyčlenila pro příjem pacientů s covid-19 v kritickém stavu jednu ze…

Celý článek

Podávejte antibiotika chytře

post.title
Rozhodnutí o cestě podání je úlohou lékaře a cesta podání by měla být jednoznačně specifikovaná v ordinaci. Sestra ale v tomto rozhodnutí sehrává nezpochybnitelnou roli. Australský článek zdůrazňuje benefity z nižšího rizika infekce a menší náklady. V ČR je otázka…

Celý článek

Bezpečnost personálu ve světě

post.title
Zdravotničtí pracovníci se při práci potýkají s celou řadou rizik, včetně poranění ostrými předměty, škodlivých expozic chemickým látkám, poranění zad, latexové alergii a násilí a stresu. Přestože je možné těmto rizikům předcházet nebo omezit vystavení zdravotnických pracovníků, zdravotničtí pracovníci na…

Celý článek