Jehly s integrovaným krytem lépe chrání zdravotníky před poraněním

post.title
V souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 extrémně narostla potřeba očkovat významnou většinu populace. Na zdravotníky jsou tak nově kladeny vysoké nároky na správné injekční podání vakcín, navíc za zcela nových podmínek. Pro zdravotnické pracovníky tak vzniká vyšší potenciální riziko poranění ostrými předměty.

Celý článek

Násilné projevy v době COVIDU jsou stále častější

post.title
  Od začátku šíření nákazy covid-19 veřejnost poskytuje zdravotníkům větší podporu, solidaritu a vděčnost než kdykoli předtím. Na druhou stranu jsou zdravotníci po celém světě vystaveni rostoucímu počtu útoků ze strany pacientů, které souvisí právě s pandemií koronaviru. Tato bezprecedentní…

Celý článek

„Bezpečnosť personálu“ už aj na Slovensku

post.title
V roku 2020 si Aesculap Akadémia dala za cieľ rozšíriť a uplatniť pozitívne skúsenosti s činnosťou pracovnej skupiny v ČR aj na Slovensku. Vznikla myšlienka vytvoriť pracovnú skupinu odborníkov z radov zdravotníckych pracovníkov a pripraviť koncept s prihliadnutím…

Celý článek

Pandemie koronaviru očima ošetřujícího personálu

post.title
Do boje s pandemií onemocnění covid-19 se v nemocnicích od počátku zapojili nejen lékaři, ale také ošetřující personál. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava (KARIM FNO) vyčlenila pro příjem pacientů s covid-19 v kritickém stavu jednu ze…

Celý článek

Podávejte antibiotika chytře

post.title
Rozhodnutí o cestě podání je úlohou lékaře a cesta podání by měla být jednoznačně specifikovaná v ordinaci. Sestra ale v tomto rozhodnutí sehrává nezpochybnitelnou roli. Australský článek zdůrazňuje benefity z nižšího rizika infekce a menší náklady. V ČR je otázka…

Celý článek

Bezpečnost personálu ve světě

post.title
Zdravotničtí pracovníci se při práci potýkají s celou řadou rizik, včetně poranění ostrými předměty, škodlivých expozic chemickým látkám, poranění zad, latexové alergii a násilí a stresu. Přestože je možné těmto rizikům předcházet nebo omezit vystavení zdravotnických pracovníků, zdravotničtí pracovníci na…

Celý článek