„Bezpečnosť personálu“ už aj na Slovensku

Aesculap Akadémia je jednou z popredných svetových vzdelávacích inštitúcií v oblasti zdravotníctva. Prispieva k prehlbovaniu a odovzdávaniu vedomostí, skúseností a vytvára fórum odborníkov z celého sveta. Spoločnosť B.Braun Medical s.r.o., české zastúpenie koncernu B.Braun, podporuje aktivity Aesculap Akadémie…

Celý článek

Pandemie koronaviru očima ošetřujícího personálu

Do boje s pandemií onemocnění covid-19 se v nemocnicích od počátku zapojili nejen lékaři, ale také ošetřující personál. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava (KARIM FNO) vyčlenila pro příjem pacientů s covid-19 v kritickém stavu jednu ze…

Celý článek

Podávejte antibiotika chytře

post.title
Rozhodnutí o cestě podání je úlohou lékaře a cesta podání by měla být jednoznačně specifikovaná v ordinaci. Sestra ale v tomto rozhodnutí sehrává nezpochybnitelnou roli. Australský článek zdůrazňuje benefity z nižšího rizika infekce a menší náklady. V ČR je otázka…

Celý článek

Bezpečnost personálu ve světě

post.title
Zdravotničtí pracovníci se při práci potýkají s celou řadou rizik, včetně poranění ostrými předměty, škodlivých expozic chemickým látkám, poranění zad, latexové alergii a násilí a stresu. Přestože je možné těmto rizikům předcházet nebo omezit vystavení zdravotnických pracovníků, zdravotničtí pracovníci na…

Celý článek